cabinet veterinaire Dr Abdennebi Djamil w Hydra

Otwórz mapę
Czas lokalny:
03:27:30
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
PiątekZamkniete
Sobota-
Niedziela-
cooperative le haut Hydra, Bt A, Hydra, Algeria
Kontakt telefon: +213 550 98 95 01
Latitude: 36.7514721, Longitude: 3.0192493
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Djilali Riad

  Djilali Riad

  ::

  You buy the animals I hope you requested me 😊😊

 • Nazim Benchenane

  Nazim Benchenane

  ::

  Le Docteur est très professionnel, ça se voit qu'il aime son travail, l'accueil est très chaleureux, toujours de bon conseil, toujours présent quand on a besoin de lui même en dehors des heures de travail ça fait vraiment plaisir d'avoir des un grand professionnel sur qui moi et mon chien pouvons compter, c'est très rassurant.

 • kouba16 Algerie

  kouba16 Algerie

  ::

  had tbib for je lui appeler par téléphone est il ma répondu le plus normale et il ma donner des conseille pour sauver mon chardonneret rebi yahfedek tbib

 • ahmed hmed

  ahmed hmed

  ::

  استقبال جيد واهتمام ملحوظ بالحيوان ...عيادة نظيفة وطبيب يوحي بالثقة و تحس منه المعاملة الانسانية للحيوان

 • Yang YoonJung

  Yang YoonJung

  ::

  Very kind and professional. Besides, he speaks english very fluently and spanish as well.

Najbardziej popularnych Kategorie:

Punkt zainteresowania

الحفظ العقاري

Sidi M'Hamed
financeCzytaj więcej

مستشفى طب العيون صداقة الجزائر كوبا *الواد*

Bab El Oued
hospitalCzytaj więcej
taxi lotus

Restauracja

La Fringale

La Fringale

A, 05 rue ghar djebilet (en face lycée kheirdine et arroudj barbarouss) ex hadaek el shame Alger centre, pasteur
restaurantCzytaj więcej
Salle des fêtes SAADIA

Salle des fêtes SAADIA

Rue Faycal Mebarek, Sidi M'Hamed
restaurantCzytaj więcej

Sklep odzieżowy

Black Edition

Black Edition

49, Rue Mohamed Zekkal, Sidi M'Hamed
clothing_storeCzytaj więcej
Rahim L'Good
Gandoura Karako Traditionnelle

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy