Miejsca do odwiedzenia w Algieria

Otwórz mapę
Coat of arms: Algieria

21:22:40

Kodem ISO DZ

Kod telefoniczny +213

Strefa czasowa Africa/Algiers

Stolica Algier

Najbardziej popularnych miasta

Al-Ajn al-BajdaProwincja Umm al-BawakiPopulacja:118 662
Ajn WisaraProwincja DżilfaPopulacja:148 678
Ajn TumuszanatProwincja Ajn TumuszanatPopulacja:82 902
AkbouProwincja BidżajaPopulacja:52 282
AlgierProwincja AlgierPopulacja:2 481 788
AnnabaProwincja AnnabaPopulacja:257 359
Bab az-ZuwarProwincja AlgierPopulacja:96 597
BarakiProwincja AlgierPopulacja:123 101
BarikaProwincja BatinaPopulacja:118 610
BatinaProwincja BatinaPopulacja:290 645
BaszszarProwincja BaszszarPopulacja:165 627
BidżajaProwincja BidżajaPopulacja:177 988
Al-BarwakijjaProwincja Al-MadijjaPopulacja:80 152
Bir al-AtirProwincja TibissaPopulacja:91 246
Bir El DjirProwincja OranPopulacja:171 883
BiskiraProwincja BiskiraPopulacja:218 467
Al-BulajdaProwincja Al-BulajdaPopulacja:182 447
Burdż Bu UrajridżProwincja Burdż Bu UrajridżPopulacja:168 346
Burdż al-KifanProwincja AlgierPopulacja:151 950
Bu Sa’adaProwincja Al-MasilaPopulacja:125 573
Al-BuwajraProwincja Al-BuwajraPopulacja:88 801
SzalifProwincja Asz-SzalifPopulacja:203 329
KonstantynaProwincja KonstantynaPopulacja:448 374
DżilfaProwincja DżilfaPopulacja:339 248
Al-BajadProwincja Al-BajadPopulacja:107 987
Al-UlmaProwincja SatifPopulacja:180 303
Al-WadiProwincja Al-WadiPopulacja:134 699
GhardajaProwincja GhardajaPopulacja:142 913
KalimaProwincja KalimaPopulacja:157 334
DżidżiliProwincja DżidżalPopulacja:134 839
ChanszalaProwincja ChanszalaPopulacja:114 472
Al-AghwatProwincja Al-AghwatPopulacja:144 747
Mu’askarProwincja Mu’askarPopulacja:108 629
Al-MadijjaProwincja Al-MadijjaPopulacja:145 441
MasadProwincja DżilfaPopulacja:115 592
MilaProwincja MilaPopulacja:78 549
MustaghanamProwincja MustaghanamPopulacja:245 330
Al-MasilaProwincja Al-MasilaPopulacja:156 647
OranProwincja OranPopulacja:609 940
WarkalaProwincja WarkalaPopulacja:133 024
Umm al-BawakiProwincja Umm al-BawakiPopulacja:80 359
GhulajzanProwincja GhulajzanPopulacja:130 094
Sa’idaProwincja Sa’idaPopulacja:142 497
SatifProwincja SatifPopulacja:288 461
Sidi Bu-l-AbbasProwincja Sidi Bu-l-AbbasPopulacja:212 935
SukajkidaProwincja SukajkidaPopulacja:182 903
Suk AhrasProwincja Suk AhrasPopulacja:180 572
TamanrassetProwincja TamanrassetPopulacja:92 635
TibissaProwincja TibissaPopulacja:196 537
TijaratProwincja TijaratPopulacja:201 263
TindufProwincja TindufPopulacja:45 966
Tizi WuzuProwincja Tizi WuzuPopulacja:142 991
TilimsanProwincja TilimsanPopulacja:173 531
TukkurtProwincja WarkalaPopulacja:143 270

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy