Seværdigheder i Algeriet

Åben kort
Coat of arms: Algeriet

04:53:25

Landekode ISO DZ

Telefonopkald +213

Tidszone Africa/Algiers

Hovedstad Algier

Mest populære byer

Aïn BeïdaProvins Oum El BouaghiBefolkning:118 662
Aïn OusseraProvins DjelfaBefolkning:148 678
Aïn TémouchentProvins Aïn TémouchentBefolkning:82 902
AkbouProvins BéjaïaBefolkning:52 282
AlgierProvins AlgierBefolkning:2 481 788
AnnabaProvins AnnabaBefolkning:257 359
Bab EzzouarProvins AlgierBefolkning:96 597
BarakiProvins AlgierBefolkning:123 101
BarikaProvins BatnaBefolkning:118 610
BatnaProvins BatnaBefolkning:290 645
BécharProvins BécharBefolkning:165 627
BéjaïaProvins BéjaïaBefolkning:177 988
BerrouaghiaProvins MédéaBefolkning:80 152
Bir el AterProvins TebessaBefolkning:91 246
Bir El DjirProvins OranBefolkning:171 883
BiskraProvins BiskraBefolkning:218 467
BlidaProvins BlidaBefolkning:182 447
Bordj Bou ArréridjProvins Bordj Bou ArréridjBefolkning:168 346
Bordj El KiffanProvins AlgierBefolkning:151 950
Bou SaâdaProvins M'SilaBefolkning:125 573
BouïraProvins BouiraBefolkning:88 801
ChlefProvins ChlefBefolkning:203 329
ConstantineProvins ConstantineBefolkning:448 374
DjelfaProvins DjelfaBefolkning:339 248
El BayadhProvins El BayadhBefolkning:107 987
El EulmaProvins SétifBefolkning:180 303
El OuedProvins El OuedBefolkning:134 699
GhardaïaProvins GhardaïaBefolkning:142 913
GuelmaProvins GuelmaBefolkning:157 334
JijelProvins JijelBefolkning:134 839
KhenchelaProvins KhenchelaBefolkning:114 472
LaghouatProvins LaghouatBefolkning:144 747
MascaraProvins MascaraBefolkning:108 629
MédéaProvins MédéaBefolkning:145 441
MessaâdProvins DjelfaBefolkning:115 592
MilaProvins MilaBefolkning:78 549
MostaganemProvins MostaganemBefolkning:245 330
M'SilaProvins M'SilaBefolkning:156 647
OranProvins OranBefolkning:609 940
OuarglaProvins OuarglaBefolkning:133 024
Oum El BouaghiProvins Oum El BouaghiBefolkning:80 359
RelizaneProvins RelizaneBefolkning:130 094
SaïdaProvins SaïdaBefolkning:142 497
SétifProvins SétifBefolkning:288 461
Sidi Bel AbbèsProvins Sidi Bel AbbèsBefolkning:212 935
SkikdaProvins SkikdaBefolkning:182 903
Souk AhrasProvins Souk AhrasBefolkning:180 572
TamanrassetProvins TamanrassetBefolkning:92 635
TébessaProvins TebessaBefolkning:196 537
TiaretProvins TiaretBefolkning:201 263
TindoufProvins TindoufBefolkning:45 966
Tizi OuzouProvins Tizi OuzouBefolkning:142 991
TlemcenProvins TlemcenBefolkning:173 531
TouggourtProvins OuarglaBefolkning:143 270

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning