Seværdigheder i Algeriet

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

211112

Dødsfald

6089

Coat of arms: Algeriet

12:35:19

DZ

Landekode ISO

+213

Telefonopkald

Africa/Algiers

Tidszone

Algier

Hovedstad

Mest populære byer

Aïn BeïdaProvins Oum El Bouaghi
Befolkning:118 662
Aïn OusseraProvins Djelfa
Befolkning:101 239
Aïn TémouchentProvins Aïn Témouchent
Befolkning:75 558
AkbouProvins Béjaïa
Befolkning:52 282
AlgierProvins Algier
Befolkning:2 481 788
AnnabaProvins Annaba
Befolkning:257 359
Bab EzzouarProvins Algier
Befolkning:96 597
BachdjerrahProvins Algier
Befolkning:93 289
BarakiProvins Algier
Befolkning:116 375
BarikaProvins Batna
Befolkning:118 610
BatnaProvins Batna
Befolkning:290 645
BécharProvins Béchar
Befolkning:165 627
BéjaïaProvins Béjaïa
Befolkning:177 988
Ben AknounProvins Algier
Befolkning:18 838
Beni MessousProvins Algier
Befolkning:36 191
Béni SafProvins Aïn Témouchent
Befolkning:42 284
BerrouaghiaProvins Médéa
Befolkning:80 152
Bir el AterProvins Tebessa
Befolkning:77 727
Bir El DjirProvins Oran
Befolkning:171 883
Bir Mourad RaïsProvins Algier
Befolkning:45 345
BirkhademProvins Algier
Befolkning:77 749
BiskraProvins Biskra
Befolkning:218 467
BlidaProvins Blida
Befolkning:163 586
Bordj Bou ArréridjProvins Bordj Bou Arréridj
Befolkning:168 346
Bordj El KiffanProvins Algier
Befolkning:151 950
Bou SaâdaProvins M'Sila
Befolkning:125 573
BouarfaProvins Blida
Befolkning:35 910
BouïraProvins Bouira
Befolkning:88 801
BouroubaProvins Algier
Befolkning:71 661
BouzaréahProvins Algier
Befolkning:83 797
ChéragaProvins Algier
Befolkning:80 824
ChetouaneProvins Tlemcen
Befolkning:47 600
ChlefProvins Chlef
Befolkning:178 616
ConstantineProvins Constantine
Befolkning:448 374
Dély IbrahimProvins Algier
Befolkning:35 230
Djasr KasentinaProvins Algier
Befolkning:133 247
DjelfaProvins Djelfa
Befolkning:289 226
DrariaProvins Algier
Befolkning:44 141
El AchourProvins Algier
Befolkning:41 070
El BayadhProvins El Bayadh
Befolkning:91 632
El BiarProvins Algier
Befolkning:47 332
El EulmaProvins Sétif
Befolkning:155 038
El HarrachProvins Algier
Befolkning:48 869
El KhroubProvins Constantine
Befolkning:179 033
El MadaniaProvins Algier
Befolkning:40 301
El MaghariaProvins Algier
Befolkning:31 453
El MalahProvins Aïn Témouchent
Befolkning:18 287
El MouradiaProvins Algier
Befolkning:22 813
El OuedProvins El Oued
Befolkning:134 699
GhardaïaProvins Ghardaïa
Befolkning:93 423
GuelmaProvins Guelma
Befolkning:157 334
Hamadi KroumaProvins Skikda
Befolkning:30 404
Hamma BouzianeProvins Constantine
Befolkning:79 952
Hammam Bou HadjarProvins Aïn Témouchent
Befolkning:33 939
Hussein DeyProvins Algier
Befolkning:40 698
HydraProvins Algier
Befolkning:31 133
JijelProvins Jijel
Befolkning:134 839
KhenchelaProvins Khenchela
Befolkning:108 580
LaghouatProvins Laghouat
Befolkning:144 747
MahelmaProvins Algier
Befolkning:20 758
MansouraProvins Tlemcen
Befolkning:49 150
MascaraProvins Mascara
Befolkning:108 587
MédéaProvins Médéa
Befolkning:138 355
MessaâdProvins Djelfa
Befolkning:102 453
MilaProvins Mila
Befolkning:69 052
MohammediaProvins Algier
Befolkning:62 543
MostaganemProvins Mostaganem
Befolkning:145 696
M'SilaProvins M'Sila
Befolkning:156 647
OranProvins Oran
Befolkning:609 940
OuarglaProvins Ouargla
Befolkning:133 024
Oued KoricheProvins Algier
Befolkning:46 182
Oued SmarProvins Algier
Befolkning:32 062
Ouled YaïchProvins Blida
Befolkning:87 131
Oum El BouaghiProvins Oum El Bouaghi
Befolkning:80 359
RelizaneProvins Relizane
Befolkning:130 094
RemchiProvins Tlemcen
Befolkning:46 999
SaïdaProvins Saïda
Befolkning:128 413
SaoulaProvins Algier
Befolkning:41 690
SétifProvins Sétif
Befolkning:288 461
Sidi Bel AbbèsProvins Sidi Bel Abbès
Befolkning:212 935
Sidi LahceneProvins Sidi Bel Abbès
Befolkning:20 999
Sidi M'HamedProvins Algier
Befolkning:67 873
SkikdaProvins Skikda
Befolkning:182 903
Souk AhrasProvins Souk Ahras
Befolkning:155 259
TamanrassetProvins Tamanrasset
Befolkning:92 635
TébessaProvins Tebessa
Befolkning:196 537
TiaretProvins Tiaret
Befolkning:201 263
TindoufProvins Tindouf
Befolkning:45 966
Tizi OuzouProvins Tizi Ouzou
Befolkning:135 088
TlemcenProvins Tlemcen
Befolkning:140 158
TouggourtProvins Ouargla
Befolkning:39 409
ZéraldaProvins Algier
Befolkning:51 552

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3biludlejning