Primark Algerie w Sidi M'Hamed

Otwórz mapę
Czas lokalny:
04:47:26
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Sidi M'Hamed, Algeriet
Kontakt telefon: +213
Latitude: 36.7537703, Longitude: 3.0587927
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • saber boukelmoune

  saber boukelmoune

  ::

  Is this a joke ? Sorry I don't get it !

 • Mounir Bedjaoui

  Mounir Bedjaoui

  ::

  mdrrrr :)

 • BM07

  BM07

  ::

  OMGGG AMAZING PRIMARK NEXT TO MY GRANDADS HOUSE , ITS AMAZING HOW I CAN GO INSIDE PRIMARK ALGIERS AND FIND A LITTLE BOY TAKING A POO NEXT TO THE HAT SECTION, 5 STAR FOR ME

 • Hadjer Cherifi

  Hadjer Cherifi

  ::

  Jspr que ça sera aussi moins cher qu'en Europe prq si ce n'est pas le cas donc pas la peine de le faire ouvrir

 • Serena Gaumez

  Serena Gaumez

  ::

  À ce que ça sera pareil parce que j'ai découvert primark cretail cette année à paris et j'ai dépenses pour plus de 200eur pas cher et de bonne qualité espérant que ça sera comme ça ici?!

Najbardziej popularnych Kategorie:

Punkt zainteresowania

الحفظ العقاري

Sidi M'Hamed
financeCzytaj więcej

مستشفى طب العيون صداقة الجزائر كوبا *الواد*

Bab El Oued
hospitalCzytaj więcej
taxi lotus

Restauracja

La Fringale

La Fringale

A, 05 rue ghar djebilet (en face lycée kheirdine et arroudj barbarouss) ex hadaek el shame Alger centre, pasteur
restaurantCzytaj więcej
Salle des fêtes SAADIA

Salle des fêtes SAADIA

Rue Faycal Mebarek, Sidi M'Hamed
restaurantCzytaj więcej

Sklep odzieżowy

Black Edition

Black Edition

49, Rue Mohamed Zekkal, Sidi M'Hamed
clothing_storeCzytaj więcej
Rahim L'Good
Gandoura Karako Traditionnelle

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy